het is onzezorgdat uw veiligheid wordtgewaarborgd!

Welkom op de website van Honden Security Midden Nederland

Honden Security Midden Nederland (HSMN) is opgericht door Oscar van der Veen, voormalig politie specialist en sinds 1988 werkzaam op het gebied van veiligheid en agressiemanagement voor het bedrijfsleven maar ook voor de overheid.